Bc. Martina Kölblová

Bakalářská práce

Vysoká škola v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu

Constitutionl Court's and Supreme Administrative Court's Decisions Related to the Higher Education Institution
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Vysoká škola v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu“ se zabývá problematikou, která je v současnosti velmi sledovaná, a to problematikou vysokého školství. V centru její pozornosti stojí především judikatura dvou soudních instancí – Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu – která má k této problematice vztah. Práce má tři kapitoly. Ta první se zabývá …více
Abstract:
The bachelor degree thesis entitled “The Higher Education Institutions in the Judicature of the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court“ deals with an issue which is currently in the centre of attention, namely that of the higher education system. At the forefront there is the judicature of two court instances – the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court – relating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta