Lucie VANDROVCOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta trpícího demencí

Nursing process of a client suffering from dementia
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelského procesu u klienta trpícího demencí. V teoretické části se dozvíte informace o stáří a stárnutí a o možných psychických onemocněních. V praktické části proběhne srovnání ošetřovatelského procesu u jednotlivých respondentů s různým psychickým onemocněním. Jedná se o klidného a agresivního respondenta. Z čehož budou vyplívat specifika ošetřovatelské …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the nursing proces in a client suffering from demenctia. In the theoretical part you will learn information about old age and aging and about possible mental illnesses. In the practial part, a comparison of the nursing proces for individual respondents with various mental illnesses will také place. He is a calm and aggressive respondent. From which the specifics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kroupová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VANDROVCOVÁ, Lucie. Ošetřovatelský proces u klienta trpícího demencí. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
General Nursing / Všeobecné ošetřovatelství