Mgr. Lukáš Dvorský

Diplomová práce

Vliv pseudo 3D a 3D zobrazení na vnímání hloubky

The effect of pseudo 3D and 3D representation on depth perception
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo ověřit, zda pseudo 3D zobrazení může poskytnout stejné množství informací o hloubce v prostoru jako reálné 3D. Pojmem pseudo 3D zobrazení je myšleno zobrazení trojrozměrných objektů na dvourozměrném obraze. (Reálné) 3D je stereoskopické zobrazení za využití 3D brýlí. Za vjemem hloubky stojí tzv. vodítka hloubky, která se uplatňují v obou typech zobrazení. Ve 3D v podobě binokulární …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to find evidence whether pseudo 3D representation can provide the same amount of information about spatial depth as much as real 3D representation. The term pseudo 3D representation stands for imaging of three dimensional objects within a two-dimensional image. (Real) 3D is stereoscopic imaging done through utilisation of 3D (stereoscopic) glasses. In the background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta