Bc. David SALCER

Diplomová práce

Počítačem podporovaná výuka fyziky na ZŠ

Computer assisted physics education in basic schools
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit souhrn elektronických interaktivních materiálů pro podporu výuky fyziky na ZŠ. Další částí diplomové práce bude vytvoření vlastních interaktivních doplňků pro výuku tematického celku akustika a následně otestování těchto podpůrných materiálů ve výuce.
Abstract:
The goal of this master's theses is to create interactive educational package for teaching physics at primary schools. Next part of the thesis will be creating new interactive materials for teaching "Acoustic" and then testing the materials in their compatibility/usability part and test it in real teaching.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALCER, David. Počítačem podporovaná výuka fyziky na ZŠ. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses newrf7 newrf7/2
28. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 4. 2017
Bulanova, L.
29. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.