Zdeněk PARMA

Bakalářská práce

Tvorba videotutoriálů jako podpora předmětu Interaktivní tabule

Creation of video tutorials to support for the subject Interactive whiteboard
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou videotutoriálů, které jsou použity jako podpůrný materiál ve výuce kurzu "Interaktivní tabule", vyučovaného na Ostravské Univerzitě v Ostravě v prostředí Moodle. V tomhle kurzu se studenti obeznámí s problematikou využití a zapojení interaktivních tabulí do výuky, navrhují a tvoří interaktivní cvičení za využití programu SMART Notebook. Výstupem práce je funkční webová …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the creation of video tutorials, which are used as supporting material in teaching the course "interactive whiteboard" teach at the University of Ostrava in Moodle. In this course, students familiarize themselves with the issue of the use and involvement of interactive whiteboards in education, I propose forms and interactive exercises using SMART Notebook. The outcome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Prextová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PARMA, Zdeněk. Tvorba videotutoriálů jako podpora předmětu Interaktivní tabule. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání