MUDr. Marek Michalec, Ph.D.

Disertační práce

Změny ve vrstvě nervových vláken sítnice u sclerosis multiplex

Retinal nerve fiber layer changes in multiple sclerosis
Abstract:
The thesis presents results of retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness measurement by optical coherence tomography in multiple sclerosis patients and comparison with patients after optic neuritis with clinically isolated syndrome and healthy controls. Simultaneously patients underwent visual functions testing and were compared correlations between RNFL thickness and visual functions.
Abstract:
Dizertačná práca predstavuje výsledky merania hrúbky nervových vlákien sietnice (RNFL) pomocou optickej koherentnej tomografie u pacientov so sklerózou multiplex a porovnanie s pacientami po optickej neuritíde v rámci klinicky izolovaného syndrómu a zdravymi kontrolami. Súčasne pacienti podstúpili vyšetrenie zrakových funkcií a porovnávali sa korelačné vzťahy medzi hrúbkou RNFL a zrakovými funkciami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc., prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Oftalmologie (čtyřleté) / Oftalmologie

Práce na příbuzné téma