Bc. Lucie Štossová

Bakalářská práce

Stane se sociální podnik řešením tvorby pracovních míst na českém trhu práce?

Will a social business become solutions job creation in Czech job market?
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Stane se sociální podnik řešením tvorby pracovních míst na českém trhu práce?“ je analýza sociálních podniků v České republice. V první části je popsáno fungování trhu práce, jeho základní aspekty a jsou definovány cílové skupiny, které vstupují do sociálního podnikání. Jsou představeny politiky zaměstnanosti České republiky a Evropské unie. Dále jsou přiblíženy dotační …více
Abstract:
The aim of submitted bachelor´s thesis „Will a social business become solutions job creation in Czech job market?“ is an analysis of social businesses in Czech Republic. In the first part is described functioning of labour market, its basic aspects and target groups is defined which enter to social business. Employment policy of Czech Republic and European Union are introduced. Next subsidy grants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Vyskočil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa