Bc. Josef Šafránek

Diplomová práce

Sociální podnikání v cestovním ruchu, turismu a gastronomii v Praze

Social entrepreneurship in the tourism sector and gastronomy in Prague
Anotace:
Obsahem diplomové práce je analýza sociálních podniků v regionu hlavního města Prahy. V úvodu práce jsem se zaměřil na objasnění terminologie odkazující na sociální podnikání, základními teoretickými informacemi o možnostech podnikání v sociálním prostředí a prostředím samotném, kde se jednotlivé společnosti nachází a využil metodu deskripce pro budoucí analýzu. Rozboru jsem podrobil i možnosti rozvoje …více
Abstract:
Summary of this thesis is to analyze social entrepreneurship in the tourism sector and gastronomy in Prague, capital city of Czech Republic. Firstly, I focused on clarification of terminology referring to social environment and entrepreneurship, common information about possibilities of business in social system and environment, where individual companies run their businesses. I used a method of description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/un193/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze