Mgr. Magda Komínková

Bakalářská práce

Euroskepticismus a Strana svobodných občanů

Euroscepticism and the Free Citizens Party
Anotace:
Cílem bakalářské práce je diskurzivní analýza programu Strany svobodných občanů od jejího založení do konce roku 2011, se zaměřením na stranický euroskepticismus. Práce se věnuje příčinám vzniku strany a změnám programu v důsledku změn v Evropské unii. V teoretické části jsou vymezeny pojmy euroskepticismus a stranický euroskepticismu pomocí teoretických modelů Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a discursive analysis of The Free Citizens Party political program from the very beginning of its existence until 2011 focusing on the party-based Euroscepticism. The thesis deals with the reasons of the foundation and changes of the program due to changes in the European Union. The theoretic part defines the terms Euroscepticism and party-based euroscepticism using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Netuková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií