Michal CHRDLE

Bakalářská práce

Strana svobodných občanů: analýza ideového profilu strany pohledem konceptu stranického euroskepticismu

Party of Free Citizens: analysis of the ideological profile with regard to the concept of party's euroscepticism.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza ideového profilu Strany svobodných občanů od jejího založení do současnosti, včetně úspěchu strany ve volbách do Evropského parlamentu 2014, s pomocí konceptu stranického euroskepticismu. Práce se věnuje příčinám vzniku strany a změnám programu v důsledku změn v Evropské unii. V teoretické části jsou vymezeny pojmy euroskepticismus a stranický euroskepticismu pomocí …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the ideological profile of the Party of Free Citizens from its foundation to the present, including the success of the party in the European Parliament 2014 elections, with the help of the concept of party Euroscepticism. The paper addresses the causes of the party's origin and program changes due to changes in the European Union. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHRDLE, Michal. Strana svobodných občanů: analýza ideového profilu strany pohledem konceptu stranického euroskepticismu. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta