Jessica Wolkenhauer

Diplomová práce

Financial Literacy and Female Empowerment: How can women in the Netherlands be empowered to become the CFO of their lives?

Finanční gramotnost a posílení postavení žen: Jak mohou být ženy v Nizozemsku posíleny, aby se staly finančními ředitelkami svého života?
Anotace:
Současné inflační tlaky, které vedou ke snížení kupní síly, přetížené důchodové systémy a stále složitější (digitální) finanční prostředí vyžadují vyšší úroveň finanční gramotnosti, aby se zabránilo finanční nestabilitě a zvýšilo finanční zdraví. Nizozemsko však v rámci srovnání OECD vykazuje druhý nejvyšší rozdíl ve znalostech finanční gramotnosti v neprospěch žen (OECD, 2017a). Finanční negramotnost …více
Abstract:
Current inflationary pressures resulting in decreased purchasing power, overburdened pension systems, and increasingly complex (digital) financial landscapes require a greater level of financial literacy to prevent financial fragility and elevate financial health. However, the Netherlands reveals the second highest financial literacy knowledge gender gap to the detriment of women in an OECD comparison …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2023
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91366

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
International Business - Central European Business Realities