Theses 

Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních – Bc. Barbora Jagošová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Barbora Jagošová

Master's thesis

Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních

Psychosocial Needs of Seniors in Residential Facilities

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou psychosociálních potřeb seniorů ve vybraných pobytových zařízeních pro seniory ve Zlínském a Olomouckém kraji. Zkoumá pohled na danou tématiku u sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb v daných zařízeních. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vymezuje základní teoretická východiska pro navazující část práce, definuje pojmy stáří, stárnutí, zaměřuje se na potřeby stárnoucích jedinců. Právně vymezuje oblast poskytování sociálních služeb, včetně typů zařízeních, určených pro pobyt seniorů. Praktická část analyzuje výzkum mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách, s cílem zjistit, jakými psychosociálními potřebami disponují senioři v pobytových zařízeních a jak je možno zajistit jejich uspokojování.

Abstract: The diploma thesis analyzes the problem of seniors's psychosocial needs in selected social service facilities in the Zlín and Olomouc regions, as seen by social workers and social workers in the facilities. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic theoretical starting points for the following part of the thesis, defines the concepts of old age, aging, focuses on the needs of aging individuals. It defines legally the field of provision of social services, including types of facilities for seniors. The practical part analyzes the research among social workers and workers in social services in order to determine the psychosocial needs of the seniors in residential facilities and how to ensure their satisfaction.

Keywords: pobytová zařízení, potřeby, sociální pracovník, stáří, změny ve stáří

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51208 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jagošová, Barbora. Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních . Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 05:48, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz