Theses 

Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních – Bc. Barbora Jagošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Barbora Jagošová

Master's thesis

Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních

Psychosocial Needs of Seniors in Residential Facilities

Anotácia: Diplomová práce se zabývá problematikou psychosociálních potřeb seniorů ve vybraných pobytových zařízeních pro seniory ve Zlínském a Olomouckém kraji. Zkoumá pohled na danou tématiku u sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb v daných zařízeních. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část vymezuje základní teoretická východiska pro navazující část práce, definuje pojmy stáří, stárnutí, zaměřuje se na potřeby stárnoucích jedinců. Právně vymezuje oblast poskytování sociálních služeb, včetně typů zařízeních, určených pro pobyt seniorů. Praktická část analyzuje výzkum mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách, s cílem zjistit, jakými psychosociálními potřebami disponují senioři v pobytových zařízeních a jak je možno zajistit jejich uspokojování.

Abstract: The diploma thesis analyzes the problem of seniors's psychosocial needs in selected social service facilities in the Zlín and Olomouc regions, as seen by social workers and social workers in the facilities. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic theoretical starting points for the following part of the thesis, defines the concepts of old age, aging, focuses on the needs of aging individuals. It defines legally the field of provision of social services, including types of facilities for seniors. The practical part analyzes the research among social workers and workers in social services in order to determine the psychosocial needs of the seniors in residential facilities and how to ensure their satisfaction.

Kľúčové slová: pobytová zařízení, potřeby, sociální pracovník, stáří, změny ve stáří

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51208 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Jagošová, Barbora. Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních . Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 17:01, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz