Kateřina Veselská

Bakalářská práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Children and youth clubs
Anotace:
Práce je zamerena na nízkoprahová zarízení pro deti a mládež (NZDM). V teoretické cástise zabývá všeobecne touto oblastí, to znamená že, obsahuje definici, strucnou historiiNZDM v Ceské republice, cíle a cílovou skupinu. Dále objasnuje, jakou roli hraje v oblastitechto zarízení Ceská asociace streetwork (CAS). Jsou zde rozepsány Standardy kvalitysociálních služeb, což je duležitý dokument pro produktivní …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Miroslav Kappl
  • Oponent: Veronika Kuříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv