Bc. Kateřina Kopřivová

Master's thesis

Funkce a významy dativu v ruštině v porovnání s češtinou (na materiálu publicistických textů)

The Function and Meanings of Dative in Russian in Comparison with Czech (on the Material of Journalistic Texts)
Anotácia:
Diplomová práce „Funkce a významy dativu v ruštině v porovnání s češtinou (na materiálu publicistických textů)“ je zaměřena na analýzu významů a funkcí třetího pádu v ruštině v porovnání s češtinou na základě materiálu získaného z publicistických článků. Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme nejprve popsali morfologii a syntax, poté deklinační systém v …viac
Abstract:
The thesis „The Function and meanings of dative in Russian in comparison with Czech (on the material of journalistic texts)“ is based on analysis of the meanings and the functions of dative in Russian in comparison with Czech on the material of journalistic texts. The thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part we have first described the morphology, syntax, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta