Bc. Klára Žilková

Bakalářská práce

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat přístup a využívání demokratických principů v Dánském školství a porovnat to s přístupem a využíváním demokratických principů v Českém školství. Jako výstup tohoto srovnání jsou v práci uvedeny návrhy na možné vylepšení českého školství, aby bylo více demokratické. Práce se zabývá demokracií z pohledu tří různých perspektiv. Výzkum byl zrealizován v rámci studia …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to analyze the approach and usage of democratic principles in the Danish educational system and compare it with the approach and usage of democratic principles in the Czech educational system. As an outcome of this comparison are listed several proposals for improvement of education in Czech in order to be more democratic. Thesis deals with democracy from three …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta