Charlotte Segebarth

Diplomová práce

Enhancing Customer Loyalty with Private Label Brands – Factors Influencing Success in the Health and Beauty Retail Industry

Posílení loajality zákazníků s Private Label Brands - Faktory ovlivňující úspěch v průmyslu Zdraví a krása Retail
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout rady, jak rozvíjet Private Label značky strategie, které budou vytvářet a zlepšovat loajality zákazníků v oblasti zdraví a krásy maloobchodu. Primární výzkum byl proveden pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. Za účelem poskytnutí čtenáři celkový dojem tématu a na podporu zjištění, stůl Výzkum byl proveden pomocí různých sekundárních zdrojů …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to give advice on how to develop Private Label Brand strategies that will create and enhance customer loyalty in the Health and Beauty Retail industry. The primary research was conducted by a combination of quantitative and qualitative research methods. In order to give the reader an overall impression of the topic and to support the findings, desk research was conducted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Markéta Lhotáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55730