Kevin Hargas

Diplomová práce

Analysis of current ŠKODA AUTO loyalty incentives and insights for a future loyalty strategy

Analýza současných věrnostních pobídek a pohledů společnosti ŠKODA AUTO na budoucnost věrnostní strategie.
Anotace:
Tato práce poskytuje pohled na současné pobídky pro zákazníky a aktivity ŠKODA AUTO v České republice. Současná situace se tak analyzuje a srovnává s ostatními aktéry na trhu. Dále jsou analyzovány rysy a charakteristiky nezbytné pro budoucí možnou věrnostní strategii. Aby bylo možné orientovat se v komplexnosti tématu a vytvořit základ pro praktický výzkum, teoretické části zkoumají nejdůležitější …více
Abstract:
This thesis gives insights into the current customer loyalty incentives and activities of ŠKODA AUTO in the Czech Republic. Hereby, the current situation is being analyzed and compared to other players in the market. Additionally, features and characteristics necessary for a future possible loyalty strategy are analyzed. To be able to navigate through the complexity of the topic and to develop a basis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Radek Tahal
  • Oponent: Petr Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77600