Charlotte Segebarth

Master's thesis

Enhancing Customer Loyalty with Private Label Brands – Factors Influencing Success in the Health and Beauty Retail Industry

Posílení loajality zákazníků s Private Label Brands - Faktory ovlivňující úspěch v průmyslu Zdraví a krása Retail
Abstract:
Cílem této práce je poskytnout rady, jak rozvíjet Private Label značky strategie, které budou vytvářet a zlepšovat loajality zákazníků v oblasti zdraví a krásy maloobchodu. Primární výzkum byl proveden pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. Za účelem poskytnutí čtenáři celkový dojem tématu a na podporu zjištění, stůl Výzkum byl proveden pomocí různých sekundárních zdrojů …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to give advice on how to develop Private Label Brand strategies that will create and enhance customer loyalty in the Health and Beauty Retail industry. The primary research was conducted by a combination of quantitative and qualitative research methods. In order to give the reader an overall impression of the topic and to support the findings, desk research was conducted …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2015
  • Supervisor: Petr Král
  • Reader: Markéta Lhotáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55730