Bc. Martina Vališová

Diplomová práce

Analýza systému hodnocení pracovníků na výrobních pozicích ve vybraném podniku

Performance appraisal analysis of production workers in an industrial company
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat současné nastavení systému hodnocení zaměstnanců pracujících na výrobních pozicích ve vybraném podniku ve vztahu k organizačním cílům. Ohnisko zájmu v tomto případě spočívá na průběhu hodnocení pracovníků v podniku, stanovených kritériích a v neposlední řadě také na vymezeném účelu systému hodnocení. První část práce obsahuje teoretické koncepty, na jejichž základě …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse current system of performance appraisal of production workers in an industrial company regarding organisational objectives. The focus lays on the actual life cycle of the appraisal system, criterions of appraisal as well as the purpose of the system of performance appraisal. Initial part of the thesis contains theoretical concepts that were used as the cornerstone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií