Irena Maříková

Diplomová práce

Health Care Quality with the Patient in Relation to Strategic Management in selected Health-Care Organization

Kvalita poskytované péče očima pacientů ve vztahu ke strategickému managementu ve vybrané zdravotnické organizaci
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracování strategické analýzy konkrétního zdravotnického zařízení ve vztahu ke kvalitě poskytované péče očima pacientů. V práci jsou použity vybrané analytické nástroje strategického managementu. Pro zjištění kvality péče, kterou zdravotnické zařízení poskytuje, bylo použito dotazníkové šetření a na jeho základě provedeno vyhodnocení dotazníku pomocí analýzy dat. Zkoumaná …více
Abstract:
The aim of the thesis is to make the strategic analysis of the specific medical device in relation to quality of health care from the view of its patients. In this thesis are used selected analysis instruments of the strategic management. For finding of the quality of the health care, which the medical device provides, I used investigation through questionnaires. Information I gained through these …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: Miroslav Jankůj
  • Oponent: Rudolf Střítecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47818