Bc. Kristína Vrtíková

Diplomová práce

Oceňování vybraných typů bariérových opcí

Pricing of selected types of barrier options
Abstract:
This diploma thesis deals with the pricing of selected types of barrier options. The text of the thesis has divided into five chapters. In the first chapter we review the basic concepts related to financial derivatives. We also focus on options and their distribution. The second chapter deals with the Black-Scholes model and derives the formula for calculating the price of a European option. In the …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá oceňovaním vybraných typov bariérových opcií. Text práce je rozdelený do piatich kapitol. V prvej kapitole zopakujeme základné pojmy týkajúce sa finančných derivátov. Bližšie sa venujeme opciám a ich rozdeleniu. Druhá kapitola sa venuje Black-Scholesovmu modelu a odvodeniu vzorca pre výpočet ceny európskej opcie. V tretej kapitole prejdeme k bariérovým opciám a určíme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika