Bc. Eliška Gabrhelíková

Bakalářská práce

Registrované partnerství a adopce dětí homosexuálními páry v rozpravách PS PČR

Czech parliamentary discussion about registered/civil partnership and LGBT adoption
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem adopce dětí homosexuálními páry a reflexí této možnosti v rozpravách v PS PČR. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů rodiny, příbuzenství, partnerství a manželství a dále seznámí čtenáře s teoretickými přístupy o rodině, podobu a problematiku homosexuálních rodin. Analytická část se věnuje analýze rozprav PS PČR týkající se Zákona o registrovaném partnerství. …více
Abstract:
This batchelor thesis deals with the LGBT adoption and reflection of this possibility in debates in the Chamber of Deputies of the Czech Republic. The theoretical part contains an explanation of the concepts of family, kinship, partnership and marriage, and familiarize readers with theoretical approaches of family forms and issues of gay and lesbian families. The analytical part analyses debates of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Kubala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie