Bc. Eva Krejčí

Diplomová práce

LGBT komunita a příběhy „dělání sexuální odlišnosti“ v seriálu Simpsonovi

LGBT community and the stories of "doing sexual difference" in The Simpsons
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zobrazováním homosexuality a členů LGBT komunity v seriálu Simpsonovi. V teoretické části je seriál představen a uveden do kontextu televizní tvorby, jsou popsány důvody pro jeho postmoderní zařazení a dopady jeho překladu a dabingu. Zároveň je uvedeno pojetí (homo)sexuality jako sociálního konstruktu a jsou popsány mechanismy heteronormativity vymezující a udržující …více
Abstract:
This diploma thesis deals with depictions of homosexuality and members of LGBT community in the tv series The Simpsons. The series are decribed and introduced to the context of other television production in the theoretical part, where I also describe the reasons for its postmodern classification and the impact of its translation and dubbing. Follows the introduction of (homo)sexuality as social construct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika