Bc. Hana Ondráčková

Diplomová práce

Podpora klientů dětského domova rodinného typu pro budoucí sociální fungování

Support of Family-type Children Home Clients for future Social Functioning
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjištění, jaké způsoby podpory používají pracovníci dětského domova pro nabývání kompetencí klientů pro sociální fungování v samostatném životě. Teoretická část je věnována dítěti jako klientovi institucionální výchovy a jeho deficitům v souvislosti se sociálním fungováním v jeho samostatném životě, dále vybraným kompetencím, které by měly tyto deficity kompenzovat, a způsobům …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out what ways of support workers of Children Home used for the acquisition of competencies in the context of social functioning of clients in an independent life. The theoretical part is devoted to the child as a client of institutional care and education, its deficits in connection with social functioning in independent life, as well as the selected competecies that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií