Bc. Daniel Hrebík

Master's thesis

Uplatnenie nástrojov Business Intelligence v podnikovej praxi

Business Intelligence v SQL Serveri 2012
Abstract:
HREBÍK, Daniel: Application of Business Intelligence tools in SQL Server 2012. (Diploma thesis) Bankovní institut vysoká škola Prana, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Thesis supervisor: Jolana Gubalová, PhD. Year of thesis defense: 2015. Number of pages: 76. Diploma thesis deals with application of Business Intelligence tools in business practice …viac
Abstract:
HREBÍK, Daniel: Uplatnenie nástrojov Business Intelligence v SQL Serveri 2012. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky . Vedúci práce: Ing. Jolana Gubalová, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 76. Diplomová práca sa zaoberá uplatnením nástrojov Business Intelligence v podnikovej praxi na analýzu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Jolana Gubalová, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK