Pavel Kastner

Bachelor's thesis

Člověk, informace a ICT: vývoj "informační" společnosti

Man, information and ICT: The developing of information society
Anotácia:
Touto prací chceme upozornit na oboustranný vztah (závislost) člověka a informací, jehoţ významnost se zásadním způsobem zvyšuje s rozvojem tzv. informační společnosti. Nejprve vymezíme základní pojmy a přístupy, týkající se této problematiky, a následně rozebereme některé problémy, které ze zmiňovaného vztahu pramení. Zdůrazníme především individualitu interpretace a vliv informací na rozhodování …viac
Abstract:
This thesis draws attention to two-way relationship between a man and information which significance is substantially increased with the development of so-called information society. First we define the basic concepts and approaches on this issue and then some issues that arise from the above mentioned relationship will be discussed. We will emphasize particularity of interpretation of information …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedúci: Antonín Rosický
  • Oponent: Tomáš Sigmund

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27218

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informatika