Tereza Holerová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská práce o pacienta s CHOPN na interním oddělení

Comprehensive Nursing Care for a Patient with COPD in the Internal Ward
Anotace:
HOLEROVÁ, Tereza. Komplexní ošetřovatelská práce o pacienta s CHOPN na interním oddělení. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Praha, 2021. 66 s. Tématem této bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská práce o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) na interním oddělení kardiologie v ÚVN v Praze. Cílem mé …více
Abstract:
HOLEROVÁ, Tereza. Comprehensive nursing work with a patient with COPD in the internal medicine department. Vysoká škola zdravotnická, o. P. S. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Prague, 2021. 66 p. The topic of this bachelor's thesis is a comprehensive nursing work on a patient with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) at the internal department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma