Ivona KRÁLÍČKOVÁ

Master's thesis

Některé problémy související s projednáváním přestupků proti občanskému soužití

Chosen problems connected with hearing of administrative defences against civil coexistence
Anotácia:
Činy porušující právní pravidla existovaly, dnes se s nimi můžeme setkat, ale i do budoucna je možné počítat s tím, že protiprávní jednání nevymizí. Proto je třeba mít systém, který nejenom trestá ty, kteří tato pravidla porušují, ale také je vychovává. V této práci se zabývám správním trestáním, přesněji přestupky. Jelikož je tato oblast příliš široká, zaměřím se na přestupky proti občanskému soužití …viac
Abstract:
As the acts breaching the law exist we need a system which not only penalizes but also teaches those who violate the law. That is why my thesis deals with the administrative criminal law, in particular with the administrative offences. But this sphere is too vast and for that reason I focus more precisely on the administrative offences against civil coexistence. The first chapter is dedicated to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zverejniť od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
 • Vedúci: JUDr. Lucia Madleňáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLÍČKOVÁ, Ivona. Některé problémy související s projednáváním přestupků proti občanskému soužití . Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ni7ep4 ni7ep4/2
10. 7. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 7. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.