Ing. Tereza Dvořáčková

Bakalářská práce

Postindustriální město: příklad města Brna

Post industrial city: Brno city example
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Postindustriální město: Příklad města Brna“ je představení teoretického konceptu postindustriálního města včetně jeho vývoje v preindustriálním a industriálním období, následně je tento teoretický základ aplikován na město Brno. První kapitola se věnuje metodice práce. Teoretická část je rozčleněna do tří kapitol, z nichž první se zabývá preindustriálním a industriálním …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Post industrial city: Brno city example” is to introduce the theoretical concept of post industrial city including its development during the preindustrial and the industrial period. This theoretical basis is subsequently represented by the city of Brno. The theoretical part is divided to three chapters. The first of them deals with the preindustrial and the industrial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Šašinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch