Bc. Markéta Krajčová

Bakalářská práce

Chtějí české ženy rodit přirozeně?

Do Czech women want to give birth naturally?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přirozených porodů. Zaměřuje se na skutečnost, zda ženy chtějí rodit pomocí svých vlastních sil a instinktů v době moderního porodnictví. Teoretická část seznamuje čtenáře s definicí přirozeného porodu a okolnostmi, které mají vliv na přirozený porodní proces. Pozornost je věnována i historii vedení porodu a současnému přístupu k porodu. Dále se zabývá …více
Abstract:
This thesis deals with natural births. It focuses on the fact that women want to give birth using their own forces and instincts at the time of modern obstetrics. The theoretical part familiarizes the reader with the definition of natural birth and circumstances that have an impact on the natural birth process. Attention is paid to the history of the birth and the current management approach to childbirth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta