Bc. Alena Stejskalová

Master's thesis

Využití metody Splývavého čtení v edukaci žáků s potížemi učení

Use methods confluent reading ih the education of pupils with learning difficulties
Abstract:
Diplomová práce zjišťuje možnosti využití metody Sfumato-Splývavé čtení pro edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a reedukaci žáků se specifickými poruchami učení. Teoretická část je zaměřena na terminologii specifických poruch učení a mentálního postižení, vymezuje pojmy, popisuje problematiku specifických poruch učení a mentálního postižení. Zabývá se legislativním rámcem vzdělávání žáků s mentálním …more
Abstract:
The thesis determined using of the methods Sfumato - Blended Reading for education of pupils with mild mental disabilities and re-education of students with learning disabilities. The theoretical part was focused on the terminology of specific learning disabilities an mental disability, defines terms, describes the problems of specific learning disabilities and mental disability. It deals with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta