PaedDr. Rastislav METRUK

Disertační práce

The Correlation of Auditory and Experimental Analysis of the Selected Vowels in the English Pronunciation of Slovak Speakers

The Correlation of Auditory and Experimental Analysis of the Selected Vowels in the English Pronunciation of Slovak Speakers
Abstract:
This thesis concerns how English native speakers perceive English utterances produced by Slovak speakers. The primary focus of the research is on pronunciation errors with regard to English short vowels. An English native speaker ? assessor was asked to identify pronunciation errors in the monologues of Slovak university students ? subjects. Next, assiduous attention is paid to the experimental measurement …více
Abstract:
Práca sa zaoberá tým, ako rodení anglicky hovoriaci vnímajú anglické výpovede vyprodukované slovenskými hovoriacimi. Pozornosť sa primárne upriamuje na chyby vo výslovnosti, pričom sú v centre diania anglické krátke vokály. Na detekciu výslovnostných chýb v monológoch slovenských vysokoškolských študentov ? subjektov, bol určený anglický rodený hovoriaci ? hodnotiteľ. Následne sa sústredí pozornosť …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2015
Zveřejnit od: 21. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

METRUK, Rastislav. The Correlation of Auditory and Experimental Analysis of the Selected Vowels in the English Pronunciation of Slovak Speakers. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.10.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 10. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.