Klára Nechanická

Bakalářská práce

Mzdové účetnictví a vliv daňových reforem na výpočet čisté mzdy

Payroll accounting and the influence of tax reforms on the calculation of net earnings
Anotace:
Bakalářská práce na téma mzdové účetnictví si klade za cíl popsat všechny úkony související s odměňováním zaměstnanců, od vzniku pracovního poměru až po výplatu čisté mzdy. V práci jsou rozebrány pracovněprávní vztahy, pravidla odměňování a zákonné srážky ze mzdy, kterými jsou zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti, jako i legislativní změny, které se již promítly nebo teprve …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with payroll accounting. The aim is the description of all operations related to the remuneration of employees, from the start of the employment relationship to the payment of net earnings. The thesis is focused on labour-law relations, rules of remuneration, health and social insurance, income tax and also legislative changes in particular spheres of payroll accounting. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiřina Bokšová
  • Oponent: Monika Randáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32790