Bc. Anna Jiráková

Diplomová práce

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding?

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice dlouhodobé péče a jejího financování v Německu a České republice. Jejím cílem je na základě porovnání těchto dvou odlišných systémů zhodnotit, zda by veřejné pojištění dlouhodobé péče fungující v Německu mohlo být aplikováno také v podmínkách České republiky. První část představuje základní pojmy a obecný kontext financování dlouhodobé péče s ohledem na aktuální …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of long-term care and its financing in Germany, and the Czech Republic. Its aim is to evaluate whether public long-term care insurance existing in Germany could also be applied in the conditions of the Czech Republic, based on a comparison of these two different systems. The first part of the thesis introduces the basic terms and general context of financing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta