Klára Nechanická

Bachelor's thesis

Mzdové účetnictví a vliv daňových reforem na výpočet čisté mzdy

Payroll accounting and the influence of tax reforms on the calculation of net earnings
Abstract:
Bakalářská práce na téma mzdové účetnictví si klade za cíl popsat všechny úkony související s odměňováním zaměstnanců, od vzniku pracovního poměru až po výplatu čisté mzdy. V práci jsou rozebrány pracovněprávní vztahy, pravidla odměňování a zákonné srážky ze mzdy, kterými jsou zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti, jako i legislativní změny, které se již promítly nebo teprve …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with payroll accounting. The aim is the description of all operations related to the remuneration of employees, from the start of the employment relationship to the payment of net earnings. The thesis is focused on labour-law relations, rules of remuneration, health and social insurance, income tax and also legislative changes in particular spheres of payroll accounting. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Jiřina Bokšová
  • Reader: Monika Randáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32790