Bc. Helena Vaňková

Bachelor's thesis

Konec druhé světové války a vyhnání Němců v české próze po roce 2000

The World War II and the transfer of German in the Czech prose after 2000
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá reflexí konce druhé světové války a především odsunu Němců v české próze vydané po roce 2000. První část práce se věnuje historickému hledisku problematiky česko-německých vztahů se zaměřením na válečné a poválečné období. Následuje stručný přehled české literatury, zabývající se odsunem Němců a dalšími událostmi spojenými s koncem druhé světové války. Hlavní část práce pojednává …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the reflection of the World War II and mainly with the transfer of German in the Czech prose after 2000. In the first part of the thesis, we introduce the historical theory of the relation between Czechs and Germans, primarily the war and postwar period. In the next part, we describe Czech literature writing about the transfer of German and about other events associated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Kuběnský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language and Literature

Theses on a related topic

All theses