Bc. Kristina Valečková

Diplomová práce

Odsun německého obyvatelstva a následné znovuosídlení obce Hynčina po druhé světové válce

Evacuation of German citizens and the following resettlement of the village of Hynčina after the World War II
Anotace:
Diplomová práce Odsun německého obyvatelstva a následné znovuosídlení obce Hynčina po druhé světové válce se zabývá problematikou poválečného transferu Němců z pohraničí a jeho následného znovuosídlování českými občany. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních oblastí. První pojímá pohraničí a odsunu německých občanů z těchto oblastí z obecného hlediska, druhá část se zabývá samotnou obcí Hynčina …více
Abstract:
This thesis called Evacuation of German citizens and the following resettlement of the village of Hynčina after the World War II deals with postwar transports of German citizens from Czech borders and their subsequent resettlement with Czech citizens. The theoretical part is divided into two main sections. The first part is concerned with problems connected to Czech boarders and evacuation of German …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta