Bc. Tereza Gaubová

Master's thesis

Ženy v politickém systému České republiky a politický marketing

Women in the political system of the Czech Republic and political marketing
Abstract:
Diplomová práce Ženy v politickém systému České republiky a politický marketing se zabývá historickým postavením žen ve společnosti, problematikou genderu, feminismem. V diplomové práci je analyzováno postavení žen na současné politické scéně v České republice a jsou zde popsány strategie genderové rovnosti, které přispívají k vyššímu zastoupení žen v politice. Dále se práce zabývá politickým marketingem …more
Abstract:
This Thesis, Women in the political system and political marketing, deals with historical role of women in society, problems of gender and feminism. The Thesis analyses the status of women in politics in Czech Republic and describes the strategy of gender equality, which is used to promote a higher representation of women in politics. The Thesis also deals with political marketing and participation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication