Bc. Michal Nejedlý

Diplomová práce

Reálné opce - prodej před ztrátou

Real options - sale before loss
Anotace:
Metoda reálných opcí se zabývá oceněním flexibility podniku, oceněním hodnoty reálných práv na dodatečné rozhodnutí vlastníka či manažera a hodnoty možnosti flexibilně reagovat na změny trhu, tato práva mohou být klíčová pro existenci podniku a vývoj jeho hodnoty v situacích neočekávaného vývoje trhu. V prostředí nejistoty se tvorba finančních plánů a stanovování hodnot projektů a podniků stává nepřesná …více
Abstract:
The method of real options is engaged valuation the company flexibility, recognizing the value of real options for further decision of the owner or manager and value the flexibility to respond to market changes, these rights may be crucial for the company's survival and development of its value in situations of unexpected market developments. In an environment of uncertainty, creating financial plans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní