Theses 

Produkt jako zdroj konkurenční výhody – Jakub Kabourek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jakub Kabourek

Bakalářská práce

Produkt jako zdroj konkurenční výhody

Product – The source of a competitive advantage

Anotace: Tématem této bakalářské práce je produkt jako zdroj konkurenční výhody. Bakalářské práce se věnuje produktům v oblasti sportovní obuvi, konkrétně společnosti ADIDAS AG a její nové technologii BOOST, kterou momentálně využívá ve velké míře při výrobě produktů v segmentu obuvi. V dnešní době se setkáváme s mnoha substitučními produkty, které náš produkt mohou nahradit. Je důležité být vždy napřed před konkurencí a stále inovovat a zdokonalovat naše stávající produkty tak, aby byly vždy nejlepší a pro naše zákazníky přitažlivé a zajímavé. Prvním cílem bakalářské práce je identifikace a vyhodnocení hlavních konkurenčních výhod produktů společnosti ADIDAS AG oproti konkurenční společnosti kterou je Nike Inc. Druhým cílem této bakalářské práce je zjistit, zda nové technologie a spojení se se sportovci, designéry nebo celebritami má vliv na zvýšení image značky a zlepšení postavení na trhu společnosti ADIDAS AG v segmentu sportovní obuvi oproti konkurenční společnosti.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is the product as a source of competitive advantage. Bachelor thesis deals with the products in the field of sports shoes, namely ADIDAS AG and its new BOOST technology, which is currently used extensively in the production of its footwear. Nowadays, we encounter many substitution products that can replace our product. It is important to always be ahead of our competitors, by innovating and perfecting our existing products, so that they are always the best and attractive to our customers. The first aim of the bachelor thesis is to identify and evaluate the main competitive advantages of ADIDAS AG against a competing company, which is Nike Inc. The second aim of this bachelor thesis is to find out whether the new BOOST technology and collaboration with athletes, designers or personalities have an impact on brand image enhancement and ADIDAS AG's market position in the sports shoes segment compared to the competitive company.

Klíčová slova: Produkt, konkurenční výhoda, SWOT analýza, konkurenceschopnost, design, inovace, nové technologie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz