Bc. Anna Vaňková

Bakalářská práce

Diverzita lesní vegetace na Vyškovsku

Diversity of forest vegetation in Vyškov region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním druhové bohatosti lesní vegetace zachycené pomocí fytocenologických snímků se statistickým modelem, který druhovou bohatost předpovídá. Cílem práce je prokázat, že půdní pH pozitivně ovlivňuje lokální druhovou bohatost lesní vegetace na Vyškovsku a lze pomocí něj vysvětlit odchylky od Modelu druhové bohatosti ČR, do jehož tvorby půdní pH nevstupovalo z důvodu nedostatku …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with comparing species richness of forest vegetation sampled by phytosociological relevés with a previously published statistical model that predicts forest diversity in the Czech Republic. The aim is to prove that soil pH positively affects the local species richness of forest vegetation in the Vyškov region and that it can be used to explain deviations from the Model of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kalusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta