Denisa Dúbravová

Bachelor's thesis

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti

Education and Development of Emplozees as a Tool Competitiveness Increase
Abstract:
DÚBRAVOVÁ, Denisa: Education and development of Employees as a Tool Competitiveness Increase. [Bachelor thesis]. Banking Institute - College of banking in Prague, foreign University Banská Bystrica. Department of Finance, Accounting and Insurance. Supervisor: Ing. Adriana Zliechovcová. Year of defense: 2013, Number of pages: 80. Bachelor thesis focuses on employee education and development as a toll …more
Abstract:
DÚBRAVOVÁ, Denisa: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriana Zliechovcová. Rok obhajoby: 2013. Počet strán 80. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania a rozvoja zamestnancov v …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Reader: Ing. Ján Lacek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK