Bc. Veronika Malých

Diplomová práce

Analýza interakce mezi rostlinou a mikrobem pomocí omických přístupů

Omics analysis of plant-microbe interaction
Anotace:
Rostliny vyvinuly složité aktivní i pasivní mechanismy, aby se dokázaly vyrovnat s biotickými interakcemi. Teoretická část práce shrnuje interakci rostlin s endofytickými houbami a zdůrazňuje roli endosymbiotických organismů v rámci biologické kontroly. Experimentální část se skládá ze dvou nezávislých experimentů. Nejprve byl analyzován proteom a metabolom endofytické houby Acremonium alternatum, …více
Abstract:
Plants have developed a complex mixture of active and passive mechanisms to cope with biotic interactions. The theoretical part of this thesis reviews plant interactions with endophytic fungi and highlights the role of endosymbionts in biological control. The experimental part consists of two independent sets of experiments. First, proteome and metabolome of endophytic fungi Acremonium alternatum were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta