Bc. Jiří Kubík

Bakalářská práce

Problematika přezkoumání hospodaření obcí

Audit of financial management by municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zákona o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí jako jednou z forem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. Popisuje předmět a hlediska přezkoumání, které subjekty provádí přezkoumání a kdo má dozor nad přezkoumáním. Zabývá se náležitostmi zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, postupy pracovníků krajských úřadů a auditorů. Věnuje pozornost …více
Abstract:
This Bachelor work deals with analysis of outcome revision law of town and voluntary communities, which is one from the form of checing of public economy. It describes objects and points of view, subjects that carry out revisions and supervisors. The work is engaged in terms of outcome revision report, procedures of supervisory staff and auditors. It pays attention to comparison of the number of executed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa