Bc. Petra Kupková

Diplomová práce

Přezkoumání hospodaření obcí v České republice

Review of the Management of Municipalities in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce uceleně popisuje současné právní a ekonomické aspekty zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí v České republice. Její stěžejní část je zaměřena na komparaci způsobu a závěrů z pře-zkoumání vykonávaného krajským úřadem a z přezkoumání vykonáva-ného auditorem či auditorskou společností. Cílem práce je v její teore-tické části zhodnotit hmotněprávní a procesněprávní úpravu vztahující …více
Abstract:
This diploma thesis gives a comprehensive account of the current legal and economic aspects of the execution of the municipal management review in the Czech Republic. Its main part is focused on the methods and conclusions of the review performed by the Regional Authority as opposed to those performed by an auditor or auditing company. The aim of the theoretical part of the thesis is to the evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta