Bc. Ludmila Buďová

Diplomová práce

Neziskové organizace a jejich místo na trhu v roce 2009

Nonprofit organization and their position at the market
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje funkci neziskových organizací v moderním sociálním státě s ohledem na vývoj v posledních dvaceti letech v České republice. Zaměřuje se především na místa, kde se služby neziskového sektoru střetávají s konkurenčními subjekty, především s příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty. Hledá důvody pro veřejnou podporu neziskových organizací a to jak finanční, tak …více
Abstract:
This thesis analyses the role of non-profit organizations in a modern welfare state with regard to the development in the Czech Republic within past twenty years. Above all it focuses on the situations when the non-profit sector services encounter the competitive subjects; contributory organizations and business entities in particular. It looks for reasons for financial as well as non-financial public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta