Theses 

Neziskové organizace a jejich místo na trhu v roce 2009 – Bc. Ludmila Buďová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ludmila Buďová

Diplomová práce

Neziskové organizace a jejich místo na trhu v roce 2009

Nonprofit organization and their position at the market

Anotace: Tato diplomová práce analyzuje funkci neziskových organizací v moderním sociálním státě s ohledem na vývoj v posledních dvaceti letech v České republice. Zaměřuje se především na místa, kde se služby neziskového sektoru střetávají s konkurenčními subjekty, především s příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty. Hledá důvody pro veřejnou podporu neziskových organizací a to jak finanční, tak nefinanční povahy. Podrobně se na několika modelových příkladech zabývá dotační politikou státu, smysluplností dotací, a hledá slabá místa dotační politiky vůči neziskovým organizacím. V závěru se tato práce zabývá neoprávněným zvýhodňováním některých neziskových organizací vůči jejich konkurentům z řad neziskového sektoru i vůči jiným, např. podnikatelským subjektům.

Abstract: This thesis analyses the role of non-profit organizations in a modern welfare state with regard to the development in the Czech Republic within past twenty years. Above all it focuses on the situations when the non-profit sector services encounter the competitive subjects; contributory organizations and business entities in particular. It looks for reasons for financial as well as non-financial public support of the non-profit organizations. It contains a few examples that deal with the state endowment policy and the meaningfulness of grants in detail. It also tries to find the weak points of the endowment policy towards the non-profit organizations. Finally, the thesis deals with unjustified favoring of some non-profit organizations over their competitors from the non-profit sector as well as competitors from other sectors, e.g. business entities.

Klíčová slova: Nestátní neziskové organizace, neziskový sektor, konkurence, dotace, dotační politika, financování nestátních neziskových organizací, volnočasové aktivity, sociální služby, analýza činnosti nestátních neziskových organizací, státní dotace, lobbing, veřejné služby, tábory, dětská rekreace Non-governmental non-profit organizations, non-profit sector, competition, grants, endowment policy, financing of non-governmental non-profit organizations, leisure activities, social services, non-governmental non-profit organizations activity analysis, state grants, lobbying, public services, camps, children’s holidays

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Hladká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:17, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz