Adéla DRAHOKOUPILOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza úspěšnosti zónové a osobní obrany v nejvyšší české ženské basketbalové soutěži

Analysis of the success of zone and personal defense of the highest Czech women's basketball competition
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou úspěšnosti různých obranných systémů. Cílem bakalářské práce je porovnat efektivitu zónové obrany a osobní obrany z hlediska úspěšnosti obranných doskoků v zápasech určitého basketbalového týmu. Výzkum byl proveden pomocí metody nepřímého pozorování. Celkově jsme použili 10 videozáznamů, které odehrál tým BA Karlovy Vary v nejvyšší české ženské basketbalové soutěži …more
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with success analysis of various defense systems. The aim of this thesis is comparison of zone defense effectivity and personal defense effectivity from a defensive rebound success rebounds in the games of a certain basketball team. The research was conducted using indirect observation method. Overall, we used 10 replay videos of matches played a team BA of Karlovy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Luboš Charvát

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRAHOKOUPILOVÁ, Adéla. Analýza úspěšnosti zónové a osobní obrany v nejvyšší české ženské basketbalové soutěži. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/