Bc. Ondřej Šanko

Bachelor's thesis

Protokol NetFlow v hybridní infrastruktuře

Anotácia:
Tato práce popisuje propojení virtuální sítě s fyzickým zařízením a nastavení protokolu NetFlow. V praktické části je, navržena síť v simulačním nástroji GNS3, propojení s fyzickým zařízením od firmy MikroTik a monitorování datové sítě pomocí protokolu NetFlow.
Abstract:
This work describes link between virtual network and physical device and setting protocol NetFlow. In the practical part is designed network in simulation tool GNS3, link with physical device from company MikroTik and track with protocol NetFlow.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šanko, Ondřej. Protokol NetFlow v hybridní infrastruktuře. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology

Práce na příbuzné téma