Bc. Denisa Vaňátková

Bakalářská práce

Aktivní otcovství očima studentů

Views of students on active fatherhood
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá aktivním otcovstvím z pohledu současných vysokoškolských studentů na toto téma. Pozornost je věnována především míře otevřenosti studentů k možnosti aktivního zapojení otců do života jejich potomků. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou uvedeny charakteristické znaky, kterými se vyznačuje aktivní otec a pozitiva, která při aktivním zapojení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with active fatherhood and the views of current university students on this topic. Attention is focused mainly on how open the students are to fathers being actively involved in their child's life. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on characteristics of active fathers and the positive effects that the active engagement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Majcík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta